Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2016-11-10 22:22 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
Hur många ben har en spindel och en gråsugga? Var trivs gråsuggorna bäst? Detta och många fler frågor ska vi ta reda på genom observationer, systematiska undersökningar och genom att söka fakta.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Jag ska kunna

 • ställa undersökningsbara frågor
 • genomföra systematiska undersökningar och dra slutsats av dem.
 • kunna begreppet livscykeln, nerbrytare, miljö, föda och använda dem när jag skriver faktatext. 
 • dokumentera mina naturvetenskapliga undersökningar och observationer med text och bild.
 • söka information i olika källor.
 • dokumentera min information i sexfältare.
 • använda informationen i en faktatext.

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska träna genom att

 • lyssna på instruktionen och vara aktiv och delta i de systematiska undersökningarna tillsammans i grupp.
 • aktivt delta i samtal kring  undersökningen.
 • observera gråsuggan efter de ställda frågorna och dokumentera observationerna.
 • titta på film för att få fakta, läsa texter på internet och i böcker.

.

Jag ska visa detta genom att

 • läsa faktatexter anpassade för åldern.
 • söka fakta från olika källor och undersökningar.
 • planera min text med sexfältare.
 • skriva en text som innehåller flera punkter.
 • utföra en enkel naturvetenskaplig undersökning.
 • dokumentera min undersökning och samtala kring resultatet.
 • planera en redovisning av mina kunskaper som sedan spelas in och läggs på iMovie.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Småkryp

Nivå 1
Nivå 2
Jag kan
söka fakta från olika källor och undersökningar och planera min text med sexfältare.
Jag söker fakta från någon källa och undersökning och planera min text med sexfältare.
Jag söker fakta från olika källor och undersökningar och planera min text med sexfältare.
Jag kan
planera en redovisning av mina kunskaper med innehåll från sexfältaren och spela in den på iMovie.
Jag planerar och genomför en redovisning av mina kunskaper och den innehåller något från några av fälten i sexfältaren.
Jag planerar och genomför en redovisning av mina kunskaper och den innehåller punkter från alla fälten i sexfältaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: