Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5, Medeltiden

Skapad 2011-02-23 14:36 i Kärlekens skola Halmstad
Vi tar vid där vikingatiden slutade och läser om medeltiden i Sverige och delar av övriga Europa.
Grundskola 5 Historia

Innehåll

Syfte och mål

Vi ska göra en resa tillbaka till Medeltiden. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om kungar och drottningar och hur det gick till när Sverige blev ett kristet Kungarike. Vi kommer också att läsa om hur män, kvinnor och barn levde på Medeltiden och om mäktiga personer och hemska händelser. Vi lär oss om orsaker till och konsekvenser av förändringarna i samhället. Medeltiden var en spännande, men orolig tid.

Genomförande

Vi har gemensamma genomgångar av olika områden, då vi också läser texter och skriver mindmap. Vi ser filmer och spelar teater. Ni skriver egna texter om de olika områdena samt illustrerar era texter. Vi arbetar med dessa områden:

 • Allmänt om medeltiden
 • Staden och borgarna
 • Riddarna, adeln och borgar
 • Kyrkor, prästerna, kloster och helgon
 • Bönderna
 • Barnen
 • Digerdöden
 • Birger Jarl, hans söner och Magnus Eriksson
 • Drottning Margareta och Kalmarunionen
 • Hansan

Bedömning

Du ska genomföra en skrivuppgift där du får berätta om livet som barn på till exempel en bondgård eller i staden. I grupper ska ni också dramatisera något av områdena; adel, präster, borgare och bönder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Sof Historia Medeltiden, år 5 vt

Förväntad nivå
Högre nivå
Skrivuppgift: En dag i staden.
Förmågan att använda historiska begrepp.
 • Hi
 • Hi  4-6
Du använder och förklarar, på ett i huvudsak fungerande sätt, några historiska begrepp från den medeltida staden.
Du använder och förklarar, på ett relativt väl fungerande sätt, flera historiska begrepp från den medeltida staden.
Skrivuppgift
Hur förändrades livet för folket i Sverige då kristendomen infördes?
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under medeltiden i Sverige. Du visar det genom att föra enkla, till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser av införandet av kristendomen.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under medeltiden i Sverige. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser av införandet av kristendomen.
Drama
Förmågan att tillsammans med andra gestalta dina kunskaper om medeltidens samhällsklasser i teaterform.
 • Hi
Du deltar i ett skådespel och visar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar under medeltiden.
Du deltar i ett skådespel och visar goda historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar under medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: