Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och Matematik i Förskoleklass

Skapad 2016-11-11 13:45 i Kristinelundskolan Östhammar
Grundskola F Svenska Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna ges möjlighet att på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta bland annat matematik och svenska . Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse...

Innehåll

Förskoleklass – Planering.

 

Matematik.

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna ges möjlighet att på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa på att matematik finns runt omkring oss hela tiden i vår vardag. Undervisningen skall bidra till att eleverna skapar en tilltro till sin egen förmåga att kunna använda matematik i olika sammanhang. De ska förstå att matematik är mer än siffror och tal.

 

 • Vi tränar på att förstå talområdet mellan 1-10. Lösa enkla matematiska problem 1-10.
 • Känna igen addition +, subtraktion - och lika med tecknet =.
 • Antalsuppfattning.
 • Känna till begreppen: flest-minst, större än/mindre än (krokodilgapet >, <). Tungt-lätt, hög-låg, längst-kortast, hälften-dubbelt, först-sist, fler-färre.
 • Bli bekanta med geometriska figurer, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Kunna se och återge mönster. Exempelvis genom pärlplattor, halsband, legobitar osv.
 • Kunna sortera i storlek, färg och form.
 • Turtagning i spel och kortspel.
 • Att kunna veckans dagar och känna till årets månader.
 • Känna till sin egen födelsedag.
 • Ordningstalen 1-10.
 • Känna igen begreppet par.

 

Språk och skrivutveckling.

Under läsåret i förskoleklass kommer barnen på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Metod:

För att kunna möta eleverna utifrån där de befinner sig görs bland annat en kartläggning av läsutvecklingen ( efter Bornholmsmodellen).. Detta för att se hur långt eleven har kommit i sin språkliga och skriftliga utveckling. Efter det anpassar vi arbetsuppgifterna efter förmåga och intresse.

 • Vi arbetar med språklekar utifrån Bornholmsmodellen och Språklust 2.
 • Högläsning
 • Boksamtal
 • Skolverkets material

Mål:

 • Väcka intresse för att läsa och skriva genom att få arbetsmaterial utifrån sin egen nivå.
 • Att utöka elevernas ordförråd.
 • Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Rimma
 • Känna till meningar, ord och ljud.
 • Känna till samband mellan ljud och bokstav.
 • Återberätta/reflektera över en saga.
 • Lyssna på andra, tala i grupp.
 • Samarbeta och kommunicera.

Vi har lyckats när:

 • Eleven har hittat olika sätt att använda sin språkliga förmåga.
 • Eleven har fått möjlighet att reflektera över sin egen lärprocess, t ex när vi jämför arbeten i början och i slutet av läsåret.
 • Elevens intresse för böcker har ökat.
 • Eleven har blivit intresserad och nyfiken på att kunna lära sig läsa och skriva.
 • Elevens språkliga medvetenhet har stärkts/utvecklas.
 • Eleven har utvecklat sin förmåga att berätta/återberätta och samtala i mindre grupp.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: