Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2016-11-13 15:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att arbeta med grundläggande ellära och magnetism. För att kunna hantera elektricitet på ett säkert sätt behöver vi kunskap om hur elektriska kretsar är uppbyggda. Vi kommer därför att bygga och rita olika elektriska kretsar och t ex lära oss om vad ström, spänning och resistans är. Vi ska studera magnetism - ett fenomen som är nära släkt med elektricitet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall..

.... använda och förklara begrepp som tillhör området. Se begreppslisa i Google Classroom.

... kunna beskriva vad (statisk) elektrisk laddning är (åska).

... kunna beskriva, samt ge exempel på en ledare och en isolator.

... kunna rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman

... kunna förklara vad kortslutning är, hur säkringar fungerar samt hur man hanterar el på ett säker sätt

... känna till vad en permanentmagnet är, vad som menas med nord- respektive sydände och hur en modell av dess fältlinjer kan se ut.

... känna till vad en elektromagnet är och hur den fungerar.

... känna till olika användningsområden för permanentmagneter och elektromagneter i samhället.

... känna till jordens magnetfält samt hur det går att navigera efter detta.

... känna till att det finns ett magnetfältet kring en ledare och hur detta ser ut om ledaren lindas till en spole.

... förstå principen för en elektrisk motor och vilket samband denna har med en generator 

... kunna genomföra systematiska undersökningar utifrån givna planeringar

... kunna formulera egna frågeställningar och göra egna planeringar som man sedan kan genomföra

 ... kunna använda dina kunskaper i samtal/diskussioner när du resonerar kring olika händelser som rör området.

... kunna berätta om några upptäckter och uppfinningar inom ellära/magnetism som har/har haft stor betydelse för samhället och människors levnadsvillkor

Bedömning - vad och hur

 

 

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att diskutera och kommunicera och ta ställning.
 • din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.
 • din förmåga att använda dig av begrepp som rör området. 

Hur ska  det bedömas?

 • Genom skriftliga/muntliga läxförhör.
 • Genom diskussioner i mindre grupp/par.
 • Genom det praktiska arbete under halvklasslektionerna.
 • Genom inlämningar av olika slag (ex. laborationer, faktatexter).

Undervisning och arbetsformer

Hur ska du lära?

 • genom att läsa, lyssna och diskutera texter samt se på film.
 • planera och utföra laborationer och experiment.
 • förklara resultaten efter laborationer och experiment (göra teorikoppling)
 • rita kopplingsschema
 • Söka fakta, skriva och berätta om en vetenskapsman som haft stor betydelse för den elektriska utvecklingen. Redovisa muntligt, skriftligt eller på ett eget sätt.

Förslag på vetenskapsmän är: Benjamin Franklin, Michael Faraday, Luigi Galvani, Alessandro Volta, George Ohm, Hans Christian Örstedt, André-Marie Ampére, James Watt, Thomas Edison, Pierre Curie, Samuel Morse, Alexander Graham Bell.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: