Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret

Skapad 2016-11-13 16:32 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Ett äventyr genom Nya Testamentet
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig mer om Bibeln, om hur den kom till och hur världen såg ut då. Vi flyttar oss tillbaks till den tid som beskrivs i Bibeln och får inblick i och kunskap om de berättelser som finns med i gamla- och nya testamentets böcker. Genom drama, rap och rörelser kommer du att bygga upp din kunskap om Bibelns olika delar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få lära dig mer om Bibeln. Hur den är uppbyggd och vad de olika delarna innehåller. Du kommer att lära dig om Judendomens, Kristendomens och Islams gemensamma historia, deras likheter och skillnader. Genom att lära oss mer om Bibeln, dess innehåll och historia kommer vi att få inblick i de kristna värderingar och traditioner som ligger till grund för många av våra högtider och lagar.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • lyssna på bibliska berättelser ur Nya och Gamla Testamentet
 • delta i dramatiseringar av berättelser från Nya och Gamla Testamentet
 • diskutera kring personer och platser i Bibeln

.

Vad kommer att bedömas?

Din insats av att:

 • delta i diskussioner
 • vara aktiv på lektionerna
 • delta i dramatiseringar
 • kunna återberätta några händelser från NT och GT
 • kunna redogöra för några viktiga händelser i kristendomens historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6

Matriser

Re
Bibeläventyret, Gamla och Nya Testamentet

Lyssna och delta
Jag deltar i dramatiseringar.
Jag lyssnar och gör tilldelade uppgifter.
Jag är aktiv på lektionerna och ställer frågor samt diskuterar.
Läsa och återberätta
Jag kan återberätta någon berättelse från Bibeln muntligt eller skriftligt.
-
Faktakunskap
Jag kan berätta något om kristendomens tro och lära.
Jag kan berätta om några viktiga händelser från kristendomens historia
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: