Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4 - åk 1

Skapad 2016-11-13 17:12 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Förmågor i matematik

Det här ska du lära dig:-

 • att lösa matematiska problem och tillsammans med dina kamrater. Du ska kunna presentera och resonera om dina lösningar med hjälp av tex bilder, mattespråket och talspråket.
 • att förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med. Tex ental och tiotal.
 • att namnen, storleksordna och räkna talen 0-20 i både addition och subtraktion.
 • att räkna addition och subtraktion med tiotalen 0-100 och förstå sambandet med talkamraterna i lilla tabellen.
 • att ett tal kan delas upp i tiotal och ental.
 • att jämföra och storleksordna tal 0 till 100.
 • att räkna med talfamiljer 0 till 10.
 • att använda måtten enheterna deciliter, liter, centimeter och meter.
 • klockan hel, halv, kvart i och kvart över.

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem och räknehändeler tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp. Tex ental och tiotal.
 • Vi har genomgångar.
 • Vi arbetar med uppgifter i matteboken ”Eldorado” och stenciler.
 • Vi ser på filmer och sjunger sånger.
 • vi spela spel
 • Matte uppdrag

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem och räknehändelser. Både med ord, bilder och mattespråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • berätta vad du kan i enskilda samtal.

Viktiga begrepp

ental,tiotal, addition, plus, addera, öka, term, summa, subtraktion, minus, subtrahera, minska, ta bort,  jämföra, skillnad, term, differens, mattespråk, bildspråk, mäta,längd, centimeter (cm),meter (m), deciliter (dl), liter (l),  hel, halv, kvart i, kvart över, hälften, dubbelt, tallinje, talmatta, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: