Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande planering för idrott och hälsa år 4

Skapad 2016-11-13 19:37 i Nåntunaskolan Uppsala
Övergripande planering i idrott år 1-3
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Rörelse ute och inne, Friluftsliv och orientering, Simning

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Ute: Under höstterminens första månader och vårterminens sista månader kommer vi i första hand att vara ute. Vi spelar olika lagsporter, använder naturen och utemiljön för att träna kondition, löpning och styrka. Vi använder kartor för att orientera oss i närmiljön. Vi diskuterar och värderar vad vi bör ta hänsyn till när vi vistas ute i naturen.

Ute vid snö: Om/När det har snöat och blivit kallt tillräckligt åker vi skidor och skridskor, samt gör aktiviteter som passar vid snö.

Inne: Under de månader vi är inne och använder idrottshallen, tränar vi på de sammansatta grundrörelserna och använder gymnastikredskap och andra redskap för detta ändamål. Vi tränar kondition, kroppskoordination och styrka genom olika övningar. Vi leker lekar, spelar bollspel, tränar bollkänsla och övar på hänsynstagande och samarbete.

Simning: En gång per termin åker vi och simmar. Vi tränar simning i mag- och ryggläge och livräddning i vatten.

 

 

Syfte:

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att få möjligheter att utveckla en hälsosam livsstil. Genom positiva upplevelser av rörelse både ute och inne, samt friluftsliv, kan eleverna utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och få ett aktivt friluftsliv. Detta kan senare i livet leda till ett mer hälsosamt liv och god hälsa. 

 

Så här kommer arbetet att bedömas:

 • Genom att delta i alla idrottsaktiviteter kan du visa din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Genom dans och andra rörelse- och koordinationsövningar till musik kan du visa din förmåga att röra dig till musik 
 • Genom att delta i olika aktiviteter utomhus vid olika årstider och väder, kan du visa hur du anpassar dig till olika förhållanden i val av kläder, skor och utrustning. Du kan även visa hur du tar hänsyn till allemansrätten
 • Genom diskussionsuppgifter, enskilda uppgifter och samtal kan du visa din förståelse för hur rörelse, friluftsliv och god hälsa hänger ihop
 • Genom att orientera med hjälp av karta tillsammans med andra eller enskilt, kan du visa hur väl du kan orientera dig efter karta ute i naturen och i närmiljön
 • Genom att simma och delta i livräddningsövningar, visar du på din förmåga att simma, samt hur du kan göra vid en nödsituation vid vatten
 • Genom uppgifter där du förväntas planera och utföra övningar i syfte att värma upp och/eller konditionsträna, kan du visa din förståelse för vilka övningar som passar för olika syften och varför de är bra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Självskattning elev

Jag gör det ibland
Jag gör det ofta
Jag gör det alltid
Aspekt 1
Jag deltar och gör mitt bästa i idrottsaktiviteter både ute och inne
Ny aspekt
Jag anpassar mitt val av kläder till aktivitet och utemiljö och jag känner till och tar hänsyn till allemansrätten när jag vistas ute i naturen
Ny aspekt
Jag följer regler och visar hänsyn i lekar, bollspel och andra typer av idrottsaktiviteter.
Ny aspekt
Jag kan röra mig i takt till musik och kan använda enkla danssteg till musik.

Idh
Idrott och hälsa år 4-6

Idrott år 4-6

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...
Godtagbara kunskaper och förmågor
--------------------------->
-------------------------->
Röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter
 • Idh
 • Idh  4-6
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser till aktiviteten. Det visar du genom att vara delaktig och anpassar dina rörelser så att aktiviteten fungerar
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten. Det visar du genom att ta en stor del i aktiviteten och anpassar dina rörelser med hänsyn till omgivningen
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten. Det visar du genom att läsa av situationen och anpassar rörelserna så att aktiviteten utvecklas
Dansa och röra dig till musik
 • Idh  4-6
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken. Det visar du genom att du klarar enkla rörelser i takt till musiken
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken. Det visar du genom att du kan koppla ihop flera rörelsesekvenser i takt till musiken
Du kan röra dig och dansa till musik och anpassar dina rörelser genomgående och med säkerhet till takten i musiken. Det visar du genom att du klarar sammansatta rörelser med bra flöde och helt i takt till musiken
Simma 200 meter, varav 50 meter på rygg
 • Idh  4-6
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg med säkerhet och god simteknik..
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg på flera olika simsätt med säkerhet och väl utvecklad simteknik.
Genomföra och anpassa friluftsaktiviteter till olika situationer och miljöer
 • Idh
 • Idh  4-6
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten. Det har du visat genom att du vet hur man klär sig för utevistelse och förstår lite om vad allemansrätten innebär
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten. Det har du visat genom att du alltid har rätt utrustning för aktiviteten och att du vet vilka rättigheter och skyldigheter allemansrätten innebär
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten. Det har du visat genom att du förstår flerlagerprincipen när det gäller din klädsel och att du är väl medveten om allemansrättens olika regler
Planera, genomföra och värdera hur idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil.
.
 • Idh
 • Idh  4-6
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga Det har du visat genom att du förstår sambandet och kan svara på frågor om betydelsen av rörelse för att må bra fysiskt och mentalt
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga. Det har du visat genom att du förstår och kan förklara vad som händer i kroppen när du rör dig och på vilket sätt det påverkar din hälsa
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga. Det har du visat genom att du förstår och kan förklara, resonera, och dra slutsatser om hur olika träningsformer påverkar din styrka,kondition och mentala förmåga
Orientera i närmiljön med hjälp av karta
 • Idh  4-6
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer och med hjälp av kartor. Det har du visat genom att du känner till de vanligaste karttecknen och vet vad de olika färgerna på kartan står för. Du förstår också vad uttrycket "passa kartan" innebär.
Du kan orientera bra i kända miljöer och med hjälp av kartor. Det har du visat genom att du är väl förtrogen med karttecknen och att du klarar en enkel orienteringsbana med tydliga "ledstänger" på närkartan.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer och med hjälp av kartor. Det har du visat genom att du förstår alla karttecknen och att du klarar av en orienteringsbana utan tydliga "ledstänger" på närkartan.
Förebygga risker vid fysiska aktiviteter och hjälpa någon i en nödsituation på land och i vatten
 • Idh
 • Idh  4-6
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar och idrottar. Det har du visat genom att du förstår varför man måste värma upp innan kraftig fysisk ansträngning
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar och idrottar. Det har du visat genom att du kan hitta på lämpliga övningar för att värma upp, samt att du kan bedöma din egen kraftinsats i lekar och spel så att du inte skadar dig eller någon annan.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar och idrotter. Det har du visat genom att du känner till flera olika sätt att förebygga skador och du tillämpar dessa kunskaper i din idrottsutövning.
Livrädda vid vatten
 • Idh  4-6
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: