Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sexårsboken

Skapad 2016-11-14 13:43 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 9
Vi går till biblioteket på besök. Vi kommer att träffa en bibliotekarie som visar oss biblioteket. det blir sagostund och tillsist får alla var sin egen bok, sexåresboken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

För att erbjuda eleverna en variation av lärmljöer planerar vi ett besök på stadsbiblioteket.

Besöket syftar till att erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse för böcker och läsning.

genom att läsa, lyssna på, samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur samt andra typer av texter och händelser utvecklas förmågan att kommunicera med tal- och skriftspråk.

Utveckla fantasin och förmågan att skapa egna bilder.

Använda olika estetiska uttrycksformer.

Utveckla förmågan att återberätta. 

Utöka ordförrådet.

Hitta lösningar på etiska dilemman och vardagssituationer.

Ge möjlighet till ökad förståelse för skriftspråkets uppbyggnad samt bokstavsljud.

 

 

 Så här ska vi arbeta...

Skapa förförståelse genom att viktiga ord och begrepp diskuteras. Skapa bildstöd.

Läsa sexårsboken grundligt med hjälp av läsfixarna.

Göra en expertordlista.

 Gemensamt återberätta med fyr- eller sexfältare. Använda tidsord.

Eget återberättande genom bildskapande.

Välja en favoritfigur i berättelsen och argumentera för valet.

Använda blädderblock och skrivtavlor för arbetet med skriftspråk och bokstavsljud.

 

 
 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: