👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning (med lärandematris)

Skapad 2016-11-14 14:10 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Matematik
Hela livet är fyllt av härliga problem som bara väntar på att få lösas! Många av dem kan vi lösa på egen hand, men om vi hjälps åt så kan vi lösa många fler. Vi kommer att träna på problemlösning samt på hur du kan berätta och skriva om matematik så att andra förstår hur du har tänkt. Vi kommer även att träna på att förstå hur andra har tänkt då de har löst uppgifter samt på att jämföra vilka strategier som passar bäst för att lösa ett specifikt matteproblem. Dessutom kommer vi att träna på att formulera olika typer av matematiska problem.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi diskuterar olika problemlösninguppgifter och lösningar på dessa.
 • Vi tränar, enskilt och tillsammans, på att lösa olika typer av problemlösningsuppgifter.
 • Vi tränar, enskilt och tillsammans, på att värdera olika lösningar och metoder för att lösa matematiska problem.
 • Vi tränar, enskilt och tillsammans, på att formulera olika typer av problemlösningsuppgifter.
 • Vi tittar på filmer och lyssnar på berättelser.

 Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i någon form av diskussion och samtal.
 • Jag löser olika typer av problemlösningsuppgifter och väljer då metoder och strategier som passar bra att använda till att lösa just denna typ av uppgift.
 • Jag förklarar, både muntligt och skriftligt, hur jag löst olika problem.
 • Jag jämför olika metoder och hittar för- och nackdelar med dessa, beroende på uppgift.
 • Jag avgör om ett svar är rimligt eller inte och förklarar hur jag gör för att ta reda på detta.
 • Jag formulerar egna problemlösningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Problemlösning - läs och förstå problemet

---------->
---------->
Läs och förstå problemet
Med hjälp av pedagog läser jag igenom problemlösningsuppgiften. Med hjälp av pedagog markerar/skriver jag av frågan samt den information jag behöver för att lösa problemet.
Jag läser igenom problemlösningsuppgiften och markerar/skriver av frågan.
Jag läser igenom problemlösningsuppgiften samt markerar/skriver av frågan. Jag markerar/skriver av den information som är nödvändig för att kunna lösa problemet.

Ma
Problemlösning - välj en lämplig strategi

---------->
---------->
Välj en lämplig strategi
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
Med hjälp av pedagog väljer jag en lämplig strategi för att lösa ett matematiskt problem.
Jag väljer en lämplig strategi för att lösa ett matematiskt problem.
Jag väljer en effektiv strategi för att lösa ett matematiskt problem.

Ma
Problemlösning - visa hur du löst uppgiften

---------->
---------->
Visa hur du löst uppgiften - muntligt
Eleven beskriver tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
Med hjälp av pedagog förklarar jag lösningen på problemet så att någon annan förstår.
Jag förklarar lösningen på problemet så att någon annan förstår.
Jag förklarar lösningen så att andra förstår. Jag använder korrekta matematiska begrepp i min förklaring.
Visa hur du löst uppgiften - skritligt
Eleven beskriver tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
Med hjälp av pedagog skriver jag ner en lösning på problemet.
Jag skriver ner en fullständig lösning som går att följa.
Jag skriver ner en fullständig lösning som går att följa. Jag använder korrekta matematiska begrepp i min lösning.

Ma
Problemlösning - bedöm om svaret verkar rimligt

---------->
---------->
Bedöm om svaret verkar rimligt
Eleven för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
 • Ma  E 6
Med hjälp av pedagog kontrollerar jag att frågan har besvarats. Med hjälp av pedagog kontrollerar jag att svaret är rimligt.
Jag kontrollerar att frågan har besvarats. Jag kontrollerar att svaret är rimligt.
Jag kontrollerar att frågan har besvarats. Jag kontrollerar att svaret är rimligt och kan argumentera för min rimlighetsbedömning.

Ma
Problemlösning - reflektera kring olika sätt att lösa problem

---------->
---------->
Reflektera kring olika sätt att lösa problem
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
Med hjälp av pedagog berättar jag om för- och nackdelar med olika metoder.
Jag berättar om för- och nackdelar med olika metoder.
Jag berättar om för- och nackdelar med olika metoder. Jag berättar om vilken metod som är mest effektiv och motiverar varför jag anser att det är så.

Ma
Problemlösning - formulera egna matematiska problem

---------->
---------->
Formulera egna matematiska problem
Eleven kan formulera problem med hjälp av matematik.
 • Ma
Med hjälp av pedagog formulerar jag en matematisk problemlösningsuppgift.
Jag formulerar en matematisk problemlösningsuppgift.
Jag formulerar en fullständig problemlösningsuppgift (nog med information + fråga), som någon annan kan förstå och lösa.