Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2016-11-14 19:28 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola F Svenska
Under läsåret kommer eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Vi ska ha samlingar och pratar om vardagsnära ämnen.

Vi ska tränar på att berätta och lyssna på varandra i samlingar och vid redovisningar av saker vi skapar.

Vi ska jobba med "veckans bokstav" och träna på bokstavsljuden, hur bokstäverna formas och skapa/ experimentera utifrån varje bokstav. 

Vi ska jobba med rim och ramsor. 

Vi  ska lottar rim- eller bokstavskompis varje vecka som man ska gå och arbetar tillsammans med. 

Vi ska jobba med Ipad, filmer och andra tekniska hjälpmedel som väcker nyfikenhet och intresse. 

Vi ska skriva sagor, berättelser och om vardagliga händelser både gemensamt och enskilt. 

Vi ska ha högläsning med tillhörande textsamtal varje dag. 

Vi ska gå bokskola och besöka biblioteket. 

Vi ska gå på teatrar, konserter och få besök av kulturskolan. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: