Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi habitación

Skapad 2016-11-14 21:39 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du lära dig att beskriva ditt hus och rum.

Innehåll

Konkreta mål

Du kommer lära dig ord för möbler och för att beskriva ett rum och hus.

Bedömning

Du kommer muntligt och skriftligt få beskriva ett rum. Du kommer även få visa dina kunskaper genom en hörförståelse.

Undervisning

Vi kommer gå igenom ord för möbler och ord för att säga var saker finns genom att utgå från Kapitel 6 i Vale 8 -En casa de Carmela. Vi lyssnar, läser och översätter texter i kapitlet samt gör övningar i övningsboken. Vi kommer också se ett avsnitt från urskola.se Habla Ya; Las preposiciones.

 

Du kommer sedan få göra en skriftlig och en muntlig beskrivning av ditt rum (eller något annat rum).

Gör så här:

1. Rita rummet uppifrån med eventuella fönster och dörrar. Gör en kopia.

2. Rita in möbler.

3. Skriv en beskrivning av rummet, vilka möbler du har och var dina möbler står. Hay una cama..., La cama está a la derecha de...

4. Lämna in för rättning.

5. När du fått tillbaka texten ska du ge kopian till en klasskompis. Beskriv sedan ditt rum och kompisen som då försöka rita in allt på rätt ställen.

6. Berätta sedan om ditt rum för läraren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Nolhaga Bedömningsmatris Moderna språk, Lgr 11

F
E
C
A
Hörförståelse
Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Muntlig uttrycksförmåga
Du svårigheter med att prata tyska/ franska/ spanska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i meningar.
Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om.
Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger.
Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
Skriftlig förmåga
Du har svårigheter med att skriva meningar på tyska/spanska/ franska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel.Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: