👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design åk 9

Skapad 2016-11-15 08:56 i Torpskolan Lerum
Målet i denna uppgift är att du blir medveten om vad design är, att du vet hur man själv gör enkla ritningar, samt få insikt i vad som krävs för att bygga en liten modell (prototyp) av en egen produktidé. Du ska även göra en presentation med skisser och säljande text
Grundskola 9 Bild
Design= Desi´gno = avbilda, framställa. Formge, gestalta hantverkligt eller industriellt framställda produkter.I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning av människan skapade föremål.

Innehåll

Design förklaring

 

Viss design kan vara nästintill livsnödvändig, som att bygga bussar och bilar. Men design kan också vara totalt onödig och överflödig. Att fundera på vad design är och hur det påverkar oss gör att vi blir mer medvetna om oss själva och vilka val vi gör. Det angår oss alla, design speglar samhällets politiska, ekonomiska

-och kulturella strömningar och värderingar. Design och arkitektur finns överallt. Nästan allt vi omger oss med är tillverkat. Varje föremål berättar konkret och påtagligt om människors livsvillkor i olika tider och kulturer. Föremål vittnar om människors behov, vardagsliv, arbete, fest och högtid, föreställningar och drömmar. Genom design kan människan göra tillvaron säkrare, bättre, bekvämare eller vackrare. Kulturell mångfald ger oss nya influenser, ny kunskap, nya idéer till att förändra och förbättra vår tillvaro.

Valet av material, tillverkningssätt och form skiljer föremål från varandra.

Design har blivit ett viktigt inslag i konkurrensen mellan varuprodukter.

Centralt innehåll, från läroplanen

Så här ska vi arbeta

Uppgift

Design.

I detta arbete ingår två delar:

¤En modell av din designade form, en sitt möbel.

¤Att göra en snygg och säljande presentation på minst ett A3 papper. Viktigt att tänka på layouten

¤ Arbetet ska vara välplanerat och utgå från en skiss. Modellen ska vara lik din skiss och max 30 cm hög.

Presentationen ska innehålla:

¤ En beskrivning av möbeln vilka kvalitéer den har.

¤ Vilken målgrupp du vänder dig till.

¤ Är det konsthantverk eller industriell design, förklara varför och vad valet innebär för din design

¤ I vilket material ska den vara gjord i. Stomme. stoppning, överdrag etc.

¤ Du ska ha med en skiss från sida, framifrån och en bild på din design i en miljö.

¤ Du ska presentera din möbel med säljande text.


Arbetsprocessen
Jag kommer att hålla en design föreläsning om hur det sett ut under olika epoker samt repetera grundena i layout. Vi kommer att hålla på i sex lektioner.
Innan du börjar bygga ska du visa mig dina skisser och berätta om ditt materialval. Du ska även göra en layoutskiss på din presentation som du visar mig innan du gör själva presentationen.

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna idéer med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Även få insikt i entreprenöriellt lärande, hur den egna motivationen att leta kunskap kan driva en själv.

Design

Uppgifter

 • Design

 • Design

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Formgivning och Design

E
C
A
Utveckla idéer(inspireras, utveckla &genomföra)
Eleven kan själv och med hjälp av andra utveckla idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt söka idéer.
Eleven kan i sitt arbete utveckla egna idéer genom att söka inspiration i omgivningen samt från designhistorian och självständigt med bredd och kunskap söka idéer på annat håll.
Pröva sig fram(sök alternativa och funktionella lösningar)
Eleven prövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar systematiskt hur olika tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Tekniker,verktyg och material(anpassa
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierande och idérikt sätt.
Layout av presentation
Hur eleven placerar ut text och bild och gör en säljande och tydlig presentation
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i väl fungerande sätt.
Redovisning, presentation av möbel
Eleven kan presentera sin möbel och berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel och tydligt berätta om syfte och sammanhange.
Eleven kan presentera sin möbel på ett kunnigt och utvecklande sätt och berätta om syfte och sammanhang.