Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haus und Zimmer - tyska åk 8 HT16/VT17

Skapad 2016-11-15 09:12 i Irstaskolan Västerås Stad
Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi nästan varje vecka med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på tyska, ibland läser vi också samtidigt med i texten, samtalar om innehållet samt skriver texter i anslutning. I denna planering presenteras de olika förmågorna och hur vi i klassrummet arbetar för att utveckla dessa förmågor, samt hur utvecklingen bedöms just i detta arbetsområde.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde jobbar vi med olika typer av boenden. Du kommer i kontakt med texter där ungdomar presenterar olika beondeförhållanden. Vi tränar också ord för möbler och inredningsdetaljer och du får också träna på att beskriva ditt eget rum.

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Föreläsningar

Läroböcker

Arbetsblad

Internet

Film

Hörförståelseövningar

Lexikon

 

LÄSA OCH SKRIVA

Inledningsvis börjar vi att arbeta med texterna i läroböckerna, Mahlzeit C, textboken, s 28 - 39 och Mahlzeit C, övningsboken uppgifterna 1, 3, 4, 6, 8, 9 och 13,

Du har även nytta av de gemensamma arbetsbladen: Haus und Zimmer, Mein Zimmer, Ditt hem samt Einrichtung.

Du får också möjligheten att bygga upp en ordbank med koppling till temat genom att öva på ord och begrepp i Quizlet.
(Läxor och information inför provet läggs ut separat  i bloggen)

Grammatikmoment:

Prepositioner som styr:

- ackustiv

- dativ

- samt de som styr både och (RIA+BEDA)

LYSSNA

Förutom de eventuella texter ni kommer att stöta på och lyssna till när ni söker fakta kommer vi även att gemensamt lyssna på texter om hus och inredning, där avsnitten används som underlag för att visa din förståelse.

TALA

Vi kommer också att arbeta med olika talövningar där du får visa dina förmågor. Detaljer om dessa får du separat.


SKRIFTLIG BEDÖMNINGSUPPGIFT - MEIN ZIMMER

Med hjälp av en planritning av ditt rum där du markerar ut olika inredningsdetaljer och en ordlista med 30 ord, (Kom ihåg att ange bestämd artikel  och pluraländelse på substantiven!).som beskriver inredningsdetaljerna skall du skriva en text som förmedlar hur ditt rum ser ut.  

Skriv t.ex. om:

• Hur stort ditt rum är.
• Vilken våning ditt rum ligger på.
• Vilka möbler som finns där. (tänk på prepositioner + ack/dat)
• Hur möbler, väggar, gardiner ser ut, beskriv med färger och mönster. • Vad du har i hyllor, på bord/skrivbord och på väggarna.
OBS! Tänk på verbformer och stor bokstav vid substantiv!

Du är mycket hjälpt av om du kan prepositionerna.

Använd gärna mallen du fått ut som stöd för att kunna berätta om ditt rum.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Den kommer att grundas sig på din läsförståelse, din förmåga att lyssna samt på hur du visar dina förmågor muntligt och skriftligt vid uppgifterna. Du kommer att få återkommande återkoppling i klassrummet.

I bedömningen ingår också läxförhören och provet och den skriftliga inlämningsuppgiften. Efter att du avslutat arbetsområdet kommer du även att få återkoppling i Unikum.

 

Tidsram

Vecka 42 (2016) - 11 (2017)

Vecka 44 HÖSTLOV

Vecka  45 Skissen av ditt rum ritar du för hand, och ordlistan kan lämna till mig i mitt fack eller under lektionen,  Senast torsdag 10/11 skall du vara klar med affischen samt ordlistan och ha lämnat in dem till mig. 

Vecka 52 (2016) - 01 (2017) JULLOV

Vecka 47 24/11 PROV ( Byggnader, husdelar och inredningsdetaljer mm)

Vecka 10  9/3 (2017) Inlämning av din skriftliga bedömningsuppgift - Mein Zimmer

Vecka 11 16/3 (2017) Muntlig redovisning din inlämningsuppgift - Mein Zimmer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Omdömesmatris i Moderna språk år 6 – 9

F
E
C
A
Förstå tal
Se kommentar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Se kommentar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
Se kommentar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har inte visat förmågan än.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: