👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division - Geometri - (pre)Algebra

Skapad 2016-11-15 09:36 i Söderskolan Falkenberg
Vi skall arbeta med 3 områden samtidigt inom matematiken som har väldigt mycket med varandra att göra.
Grundskola 4 Matematik
Tre områden inom matematiken som hänger mycket samman ska vi arbeta med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Multiplikation och geometri - framförallt beäkningar av geometriska figurer - hänger väldigt mycket samman och för att räkna division behöver man kunna multiplikation. Samma sak med algebra, det vill säga att man skriver tal man inte vet som till exempel en bokstav (symbol). Det är i mötet mellan detta du ska utveckla din förmåga att använda:

 • mätning, och enkla omvandlingar mellan olika längdenheter.
 • metoder och strategier för att beräkna multiplikation (vid till exempel omkrets och area av geometriska figurer)
 • algebraiska uttryck (för att till exempel få lösningar till hur man beräknar area och omkrets av geometriska figurer och hur man matematiskt kan samtala om sina lösningar).
 • Känna till grundläggande geometriska objekt och sambanden mellan objekten (exempelvis att alla kvadrater också är rektanglar), samt kunna förstå och använda uttrycken hörn, sida, kant, diagonal.

Bedömning - vad och hur

Punkterna här ovan kommer att bedömas, till stor del genom skriftliga uppgifter och diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

Till största delen kommer du att arbeta enskilt det här området och ibland i par tillsammans med någon annan. Vi kommer att öva på att mäta olika saker och räkna ut area och omkrets. Du ska få lära dig räkna ut multiplikationer och divisioner, både med algoritm och med huvudräkning. Du ska lära dig hur man kan använda algebra för att visa hur man räknar ut olika saker.

En del arbete i matteböckerna, utvalda sidor, till stor del om olika längdskalor som kilometer, meter, dm, cm, mm.
Programmet Geoboard litegranna för att tydliggöra hur multiplikation kan beräknas, samt för att förstå sambandet mellan multiplikation och geometri.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6