Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsömnad: slöjdpåsen

Skapad 2016-11-15 14:05 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde maskinsömnad: slöjdpåsen
Grundskola 4 – 5 Slöjd
VI syr en slöjdpåse. Den kommer du sedan att använda i textilslöjden för att hålla ordning på alla dina arbeten.

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla - från LGR 11

Centralt Innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

För att du skall utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektionerna:

 • hur du hanterar symaskinens vanligaste funktioner såsom trädning, spolning, raksöm och sicksack

 • hur du syr en enkel applikation

 

 • hur du hanterar strykjärnet på ett säkert sätt

 

 • hur du använder några slöjdspecifika begrepp

 

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

• tillverka en slöjdpåse att ha dina slöjdalster i

För att utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

• vara delaktig i genomgångar, och aktiv under lektionerna

• följa såväl skriftliga som muntliga instruktioner

• skriva loggbok under arbetets gång

Under arbetets gång kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

• använda material och redskap

• ta del av muntliga och skriftliga instruktioner

• vara delaktig och aktiv på lektionerna

• föra loggbok och skriva en utvärdering av ditt arbete

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd åk 4-6

Förklarande elevtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Du kan med hjälp av skiss/ritning visa formen på ditt slöjd-föremål. Du kan göra ditt slöjd-föremål i olika material. Du kan följa och förstå muntlig/skriftlig instruktion.
Eleven kan ännu inte formge och/eller framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt när du arbetar med olika tekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven ännu inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan, under arbetets gång, ge förslag på hur du kan göra för att komma framåt i ditt arbete.
Under arbetsprocessen bidrar ännu inte eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Du kan berätta hur ditt sätt att arbeta påverkat kvaliteten på ditt slöjd-föremål.
Eleven kan ännu inte ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: