Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-11-15 19:51 i Jonsereds skola Partille
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

 • Varför arbetar vi med det här?

 Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (s.9 Lgr11)

Skolan ansvarar för att eleverna kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet efter genomgången grundskola. (s.13 Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

(s. 56 Lgr11)

Det här kommer du att lära dig:

Talområdet 0-100

 • Addition
 • Subtraktion
 • Addera och subtrahera ental och tiotal

Tiotalsövergång

 • Addition med tiotalsövergång
 • Subtraktion från hela tiotal
 • Subtraktion med tiotalsövergång

Addition och subtraktion med uppställning

 • Addition med uppställning
 • Addition med uppställning och växling
 • Subtraktion med uppställning
 • Subtraktion med uppställning och växling

Multiplikation

 • Sambandet mellan addition och multiplikation
 • Multiplikation med 2, 5 och 10

Division

 • Delningsdivision
 • Innehållsdivision 

Så här arbetar vi:

 • Gemensamma genomgångar

 • Gemensamma diskussioner
 • Laborativt
 • Spela spel
 • Arbetar i matematikboken

Hur visar du vad du lärt dig:

 • Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.
 • Deltar aktivt när vi arbetar laborativt, spelar spel och arbetar i matematikboken.
 • Skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: