👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emotionellt och socialt sittande t.o.m vecka 7

Skapad 2016-11-15 20:36 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Objekt för sittande.
Grundskola 9 Bild
Vi skapar oss en uppfattning genom diskussion, om objekt som är avsedda för sittande. Du visualiserar din personliga bild av hur du vill att ett objekt för sittande ska vara utformat, genom skiss, måttsatt skiss/ritning och genom tredimensionellt gestaltande.

Innehåll

I formulering av bildämnets syfte ingår att eleverna i år 7-9 ska få möjlighet att arbeta med design och arkitektur. Då du i arbetsområdet socialt och emotionellt sittande visualiserar en form av sittande kan resultatet beröra både arkitektur och design. Du funderar över vad du anser vara en bra form av sittande socialt och individuellt. Du funderar också över vad du anser vara en ofunktionell form av sittande socialt och individuellt. Dina tankar ventileras med en klasskamrat innan skissarbete påbörjas. Därefter skapas ritning/måttsatt skiss och förhoppningsvis också en tredimensionell gestaltning av dina tankar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kopia av Bild 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>
>
>
KOMMUNICERA
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap med ett enkelt bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt samt med ett välutvecklat bildspråk.
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.