👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi, olja och naturgas.

Skapad 2016-11-16 10:10 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 9 Kemi

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med.

 Kol i form av diamant och grafit.

Kolväten och deras strukturformler,kemiska formler och deras användningsområden

Mättade och omättade kolväten strukturformler,kemiska formler och deras användningsområden

Alkoholer och deras strukturformler,kemiska formler och deras användningsområden

 Organiska syror och  deras strukturformler,kemiska formler och deras användningsområden.

Estrar.

 

Vi kommer att arbeta med detta genom att:

 bygga molekyler av kolväten, alkoholer och organiska syror

framställa estrar

jobba med frågor på området organiska kemi.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke

Matriser

Ke
Matris Organisk kemi

Använda begrepp, modeller och teorier

förmågan att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
F
E
C
A
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet,omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa, med viss användning, av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet,omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet,omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Använda naturvetenskaplig information
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar på ett bra sätt till budskap och mottagare
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare