Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan: Vår kropp. År 5

Skapad 2016-11-16 13:29 i Krusboda skola Tyresö
Tema människan åk 5 Vi använder oss av läroböckerna Puls Biologi.
Grundskola 5 Biologi
Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Här ingår kunskaper om cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar.

Innehåll

Syfte med området människokroppen

Hämtat ur biologiämnets karaktär och uppbyggnad.

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Här ingår kunskaper om cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. 

Konkreta mål för eleven

Du ska: Veta hur kroppen är uppbyggd och hur skelett, muskler och leder samverkar. Kunna namnen på viktiga organ i din kropp och veta hur de fungerar. Kunna matens väg genom kroppen. Kunna blodets väg genom kroppen och veta dess funktion. Känna till hur nervsystemet och hjärnan fungerar. Veta vad goda hälsvanor innebär. Veta hur människolivet förändras från år 0 till 100 år.

Undervisning

Arbetet kommer att bestå av introduktion av arbetsområdet där vi visar vilka mål som arbetet har.

Vi kommer att titta på olika filmer, läsa och titta på bilderna i olika läroböcker.

Undervisningen kommer att ske både i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: