Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för spanska år 8 V 21 / 2017

Skapad 2016-11-16 13:41 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F
Att flyga eller åka tåg.

Innehåll

Måndag  08/05/2017

 1. Vi jobbar med bocken:
 • Kapitel 14 ”¿ En tren o en avión ? ”
 • Vi läser sidorna 48 - 51
 • Eleverna läser själva
 • Efteråt läser läraren texten för att jämföra uttalet.
 • Vi översätter texten
 • Vi pratar om de nya ord som hittas i texten.
 • Eleverna återberättar texten.
 • Eleverna talar utifrån bilderna som finns i texten.
 • Vi jobbar med övningsboken.
 • Vi jobbar med övningar A till O.

 

Tisdag  22/11/2016

 1. Vi jobbar med grammatik och glosor

 

 • Repetition av perfekt (regelbundna och oregelbundna verb).
 • Vi skriver meningar i perfekt som presenteras av läraren.
 • Eleverna skriver egna meningar i perfekt.
 • Vi reproducerar elevernas meningar tillsammans på tavlan.
 • Vi analiserar och rättar elevernas meningar.
 • Vi skriver ner glosor från www. glosor.eu /robyan
 • Dagens tema ”  Viajar en avión”
 • Eleverna arbetar i par med dialogen ” En la agencia de viajes “

Onsdag  24/11/2016

 1. Vi jobbar muntligt - konversations spanska.

”Presentación en español” och ”Frases en un restaurante”

 

 • Eleverna arbetar i par med flashcards (80 frågor och uttryck från

          svenska till spanska). Eleverna måste kunna identifiera frågan

          på svenska och ställa frågan på spanska.

          Frågorna finns på www.glosor.eu/robyan och delas ut i form

          av små kort under lektionen.

 • Eleverna som känner sig klara med uppgiften redovisar till

          läraren.

 • Eleverna arbetar i par med dialogen ” Diálogo en el restaurante “

Uppgifter

Matriser

Prov i spanska åk 8 , 22 maj 2017

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk och texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: