Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov engelska år 6

Skapad 2016-11-16 16:25 i Ornäs skola Borlänge
Resultat och analys av nationella proven år 6
Grundskola 6 Engelska
Under läsåret 2016/17 genomförs nationella proven i engelska för alla elever i år 6. Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i engelska årskurs 6.

De nationella provet består av 4 delprov; A, B1, B2 och C.

 • Delprov A Speaking är ett muntligt delprov som genomförs i par under v 45-50 2017. 
 • Delprov B1 Reading. Genomförs 19 april 2016.
 • Delprov B2 Listening. Genomförs 19 april 2016.
 • Delprov C Writing. Genomförs 22 april 2016.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Nått eller ej nått kravnivån på respektive delprov

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delprov A
Speaking - Formulera sig och kommunicera i tal
Delprov B1
Reading -Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Delprov B2
Listening - Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Writing - Formulera sig och kommunicera i skrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: