Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"El niño de la patera" / "Los chupetones"

Skapad 2016-11-17 13:08 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Målet med arbetsområdet är att du ska kunna läsa en berättelse och skriftligt beskriva på svenska vad som händer i boken. Genom att göra ordlistor under tiden du läser ges du möjlighet att utöka ditt ordförråd. När boken är färdigläst ska du skriva en recension på spanska.

Innehåll

 

Arbetsgång:

 • Sätt upp ett mål för lektionen, hur många sidor ska du läsa idag.
 • Under tiden du läser skapar du en ordlista i din läslogg som är inskickad på Unikum. En lässtrategi kan vara att du läser igenom en sida. Därefter ”läser du med penna” dvs. du skriver upp nya ord och översätter dem så att du förstår. Du behöver inte skriva alla, bara de ord som gör att du inte förstår sammanhanget.
 • När du läst klart för lektionen ska du skriva några rader om vad du läst (på svenska) i din läslogg. Beskriv tex händelser och personer, utseende, känslor, åsikter.
 • Tydliggör början på ett nytt kapitel i läsloggen. Då blir det lättare att gå tillbaka om det skulle behövas och lättare att använda dig de nya orden i varje kapitel.
 • Läsningen redovisar ni efterhand i läsloggen. Samt en avslutande skrivning med recension.

 

 • Vi kommer att arbeta med nya ord i form av glosläxor varje vecka.

 

  

Vad tränar vi på?

Du tränar din förmåga att förstå och redogöra för innehållet i boken. Du tränar även på att bearbeta dina texter (språklig kvalité vad det gäller grammatik, meningsuppbyggnad, sammansatta meningar och användandet av olika tempus).

Uppgifter

 • Läslogg och recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
El niño de la patera / Los chupetones (läsa & skriva)

F
innebär att kunskapskriterierna för betyget E ännu inte är uppfyllda.
E
C
A
Läsa-reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i boken.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i boken.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i boken.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva-produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: