Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2016-11-17 18:29 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbetsområde: kapitel - Livets utveckling
Grundskola 4 Biologi
I detta arbete du ska få lära dig mer om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Det började med en smäll för nästan 14 miljarder år sedan då det inte fanns något liv alls. Någonstans längs vägen, för ca 3, 5 miljarder uppstod liv och det utvecklades till miljontals olika arter av växter och djur. Vi kommer läsa hur "livet" har anpassat sig de livsmiljöer de lever i idag och även gå in på hur vi grupperar djur i ryggradsdjur- och ryggradslösa djur. Vi kommer även läsa om hur arten människan har utvecklats och anpassat sig till den arten vi är idag.

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta mer om hur livet har utvecklats.
 • förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon.
 • veta hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
 • känna till att människan ingår i livets utveckling.
 • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur. 

 

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:
- ditt deltagande på lektioner när vi diskuterar och pratar om texter och filmer. 
- hur väl du kan beskriva livets utveckling och om hur djuren har anpassat sig till olika miljöer.
- hur tydliga och välutvecklade presentationer om ett av djuren i djurens stamträd du presenterar.

- Hur väl du kan sammanfatta dina kunskaper i testet du får. Du får förbereda dig genom att läsa på instuderingsfrågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi: Livets utveckling och djurens indelning år 5

Bedömning av dina förmågor på området livets utveckling och djurens indelning

Godtagbar
God
Utvecklad
Kunskaper och begrepp
Förhöret, skriftligt arbete och diskussioner i klassrummet.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, likheter och skillnader mellan djurgrupper och använder till viss del biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang, ser likheter och skillnader mellan djurgrupper och använder relativt väl biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang, ser likheter och skillnader mellan djurgrupper och beskriver dessa med god användning av biologins begrepp
Livets utveckling
Berätta om livets utveckling (Förhöret)
Eleven känner till några steg i universums och livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och hans evolutionsteori.
Eleven känner till några steg i universums och livets utveckling och beskriver organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och kan berätta kort om hans evolutionsteori.
Eleven berättar om livets utveckling och beskriver utvecklat organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och kan berätta utvecklat om hans evolutionsteori
Genomföra undersökning
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar (Dissektion av räka samt fråga på förhöret)
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta vidare utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta vidare utifrån efter viss bearbetning.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och som det går att arbeta vidare utifrån.
Söka information
Söka information och kritiskt granska källor (skriftligt arbete)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de kan hänvisa till.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de ur något perspektiv kan resonera kring.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de ur flera perspektiv kan resonera kring.
Använda information
Använda information i texter (Skriftligt arbete)
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och använder då i huvudsak ett vardagligt språk.
Eleven kan använda informationen i texter. Innehållet är inte helt korrekt och språket är blandat vardagligt/ naturvetenskapligt.
Eleven kan använda informationen i texter. Ett naturvetenskapligt språk används på elevens egen nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: