Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2

Skapad 2016-11-18 10:38 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Syftet med ämnet idrott och hälsa är att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Man behöver inte kunna men man ska alltid försöka.

Innehåll

Mål

- Att utveckla de grovmotoriska färdigheterna i bollspel, lekar, redskapsövningar samt vid musik och rörelse.

  Hur: Bollekar och bollspel. Rörelselekar, motorikbanor och redskap. Övningar med rörelser till musik.

 

 - Att eleven ska känna sig trygg med idrott som ämne och de lokaler och redskap som används. Detta kommer att ske både utomhus och i idrottshallen.

  Hur: På ett lekfullt sätt testa på och uppmuntras till att försöka.

 

- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Hur: Genom lekar, redskap och bollaktiviteter tränar vi på att samarbeta och visa hänsyn.

 

- Allemansrätt och orientering.

Hur: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Vi pratar om allemansrättens grunder.  

 

- Hälsa

Hur: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

- Vattenvana

Hur: Lekar och rörelser i vatten. Träna på att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Vi pratar badvett och säkerhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: