Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter

Skapad 2016-11-19 12:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 4 Matematik
Under sista kapitlet den här terminen kommer du bl a arbeta med volym, vikt och längd.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter
 • använda ta i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma aktiviteter i par/grupp
 • Problemlösning enligt  EPA modellen.
 • Räkna uppgifter i Prima formula
 • Gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan se skriftligt eller verbalt
 • arbeta med utmaningar
 • titta på filmer

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet.
 • Vi gör en diagnos efter att vi arbetat med baskapitlet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • Vi avslutar det här kapitlet med ett prov.
 • Sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: