Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - engelska, HT 2017

Skapad 2016-11-20 20:08 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Matrisen är en samlad bedömning över de kunskaper du visat i terminens arbetsområden- och uppgifter. Denna matris uppdateras kontinuerligt under terminen.

Innehåll

Matriser

En
HT 2017

Centralt innehåll
E
C
A
TALA- formulera sig och kommunicera i tal
- Presentationer i sammanhängande tal -Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck - Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation och andra fasta språkliga uttryck
Eleven uttrycker sig begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan delta i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert och använder sig av ett varierat språk. Eleven deltar med visst flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig välformulerat, nyanserat och relativt sammanhängande. Eleven deltar med flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
LYSSNA - tolka och förstå talad engelska
- Muntliga instruktioner och beskrivningar.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
LÄSA - förstå och tolka innehållet i olika slags texter
- Texter från olika medier - Intervjuer
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SKRIVA - formulera sig och kommunicera i skrift
- Presentationer i sammanhängande skrift - Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till - Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som stavning och interpunktion samt grammatiska strukturer.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
BEARBETA SPRÅKET - använda strategier för att lösa språkliga problem samt anpassa språket efter mottagare och syfte
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till
Bearbetar sitt språk efter givna instruktioner och gör enstaka enkla förbättringar. Har någon form av egen strategi. Försöker att anpassa språket efter mottagare och syfte.
Bearbetar självständigt sitt språk och gör enkla förbättringar. Känner till olika strategier och försöker att använda dem. Anpassar språket efter mottagare och syfte. .
Bearbetar sitt språk och gör förbättringar. Gör medvetna val av lämpliga strategier utifrån situationen. Anpassar språket på ett korrekt sätt efter mottagare och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: