Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur Tema på Genathorp läsåret2016-2017

Skapad 2016-11-21 09:45 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Varför valde vi att arbeta med detta tema? Utifrån barnens intresse om djur valde vi att arbeta med vilda djur i världen. Årets Grön Flagg-mål är vatten och vi känner att mål för dessa teman går bra att kombinera.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

 • Låna och läsa böcker om djur, fakta ,sagor och fabler
 • Sjunga om djur
 • Samtala om djur
 • Lära  oss tecken för dom olika djuren.
 • Barnen erbjuds att göra egna forskarböcker
 • Göra djur av grålera
 • Skapa djungel och savann i en tredimensionell väggmålning.
 • Bygga en djurpark eller en svensk skog med våra plastdjur eller gråleradjur.
 • Olika former av färgtryck med händer,diskborstar, toarullar osv.
 • Vilka djur bor i/vid trädet? 
 • VATTEN OCH DJUR

 

Vi kommer att arbeta med vårt tema under hela förskoledagen pa olika sätt, till exempel:

 • • På våra äventyr
 • • I våra samlingar
 • • I vårt skapande arbete
 • • Vid sagoläsning
 • • I vårt arbete med språk och tecken
 • • I matematiken
 • • I naturvetenskap och teknik

Detta är våra tankar just nu men vi kommer givetvis att arbeta utifrån barnens intresse och funderingar och låta dessa påverka arbetet

Matematik

 

 •  Jämföra, sortera och klassificera
 •  Former, storlek och antal
 •  Matematiska termer

Naturvetenskap och teknik

 • Kunskap om olika djurarter och deras levnadsförhållande.
 • Rena vatten, göra kretslopp och andra experiment med vatten.
 • Skapa i olika material och tekniker.

Grön Flagg

 • Vattenkonsumtion
 • Tillgång i världen
 • Vattnets kretslopp

 

 

Språk och kommunikation

 • Rim och ramsor
 • Sånger
 •  Faktaböcker
 •  Sagoläsning
 •  Film
 •  Förstärkning av språket genom tecken

Bild

 • Göra djur av grålera
 • Skapa djungel och savann i en tredimensionell väggmålning.
 • Bygga en djurpark eller en svensk skog med våra plastdjur eller gråleradjur.
 • Olika former av färgtryck med händer,diskborstar, toarullar osv.

Utvärdering och uppföljning av HT 2016, var är vi nu?

 Mars 2017

 Vi arbetade väldigt intensivt under hösten med olika djur enligt vår pedagogiska planering.

Barnen tyckte att det var kul och gick in för det med liv och lust. Framemot jul kände vi att engagemanget från barnen inte var lika stort längre och vi bestämde oss då för att fasa ut Tema vilda djur och lägga större  fokus på språk och matematik eftersom barnen visade ett stort intresse för detta. Vilda djur och Grön flagg målen gällande vatten dyker fortfarande upp i verksamheten ändå.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: