Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp - Åk 7 Broderi

Skapad 2016-11-21 10:23 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleven ska under arbetets gång lära sig mer om broderi som teknik och uttrycksform och lära sig nya slöjdbegrepp och ord.
Grundskola 7 Slöjd
Broderi - inspireras och designa eget broderi. I detta arbetsområde kommer vi att dyka ner i broderiets historia och hur det används i nutid. Du ska inspireras av klassiska mönster och utifrån dessa inspireras och skapa ett eget.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

• Powerpoint presentation av arbetet

• Lärarledd genomgång av hur man finner inspiration och designar sin egen produkt

• Lärarledd genomgång av broderstygn

• Lärarledd genomgång av hur dokumentationen av hur arbetet ska gå till

Arbete med slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

 • Du ska göra ett eget broderimönster inspirerat från traditionella broderimönster.

 • Du ska bestämma vad du vill sätta ditt broderi på. Det kan vara en väska, klädesplagg, örngott eller något annat som du själv kommer på.

 • Du ska göra en skiss på din produkt där du placerat ditt broderi, gärna flera alternativ.

 • Du ska brodera ditt mönster på produkten och sedan sy ihop den.

 • Under din arbetsprocess skall du dokumentera med ord och bilder din arbetsprocess och resultat. Vilken/vilka tekniker du inspirerats av när du gjorde ditt mönster och hur din arbetsprocess har varit. Hur blev resultatet? Du skall även berätta hur du har gjort för att bidra till en god arbetsmiljö i slöjden

"Utbildning och fostran är i djupare mening om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa." (Lgr 11, kap 1, s 9)

Visa vad du lärt dig

I slöjden tittar vi på hela arbetsprocessen från planering till genomförande till utvärdering. Du visar vad du kan genom att arbeta på lektionerna, att du använder tidigare kunskaper och tar till dig nya. Vi bedömer inte vad du kan utan vad du visar att du kan.

 

Tidsram

Tidsramen på arbetet beror på hur detaljrikt och avancerat arbete du gör

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: