Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2016-11-21 10:25 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Trygga barn ger förutsättningar för ett gott socialt samspel. Grunden i vår verksamhet är att barnen känner sig trygga här, både med oss pedagoger, de andra barnen och i miljön. Vi strävar efter att vara närvarande för att kunna stötta barnen och ge dem de verktyg som behövs i det dagliga samspelet med andra människor. Vi vill arbeta med att få barnen att känna trygghet i oss och varandra. Ge barnen grundverktygen för socialt samspel.
Förskola
Språket är en stor del i barnens utveckling därför extra viktigt att inte glömma bort de allra yngsta barnens språkutveckling

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ge barnen möjlighet att få ett utvecklat språk. Få möjligheten att höra och samla på sig ord och meningar för att sedan kunna uttrycka sig muntligt.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

 Vi pratar alltid med barnen. Våra samlingar är ett viktigt inslag i vår vardag där vi "jobbar" med bland annat sång och musik, rim och ramsor. Även de vardagliga pratande i olika situationer under dagen är viktiga. 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnen som börjat prata är med och styr vad vi  bland annat prata om. Pratar i leken

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Dokumentation med hjälp av verktyg såsom kamera, text, observationer samt reflektioner i arbetslaget.

Hur gick det?

Våra stora barn börjar prata och har ofta mycket att berätta.

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att prata och uppmuntra våra barn at utrycka sig. Ge dem möjlighet att samla på sig nya ord.

Vi kommer att ta med boken in i arbetet med språket. Kommer att ha med oss en bok till skogen där vi kan läsa undersöka och utforska tillsammans i skogen med boken som utgångspunkt. Alla barn får möjligheten att titta, bläddra och prata om grejerna i boken. Se om vi sedan kan se om de finns saker i vår omgivning. 

Bokläsning kommer att få en större roll i vardagen, där vi uppmuntrar läsandet och berättandet. Bokbussen tar vi hjälp av för att få tips på nya böcker som passar vår barngrupp. 

 

För att få hjälp i språket har vi börjat använda oss utan TAKK så vi kan förtydliga vissa ord. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: