Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designuppgift -åk 8

Skapad 2016-11-21 11:10 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola F
Ni skall tillverka en produkt i valfritt material där ni inspireras av någon eller någonting. Det kan t.ex. vara en konstnär, byggnad, bilmodell, film eller ett föremål. Produkten skall ha en tydlig koppling till er inspirationskälla. Man kan också vända på uppgiften och fundera på vad man behöver eller vill göra och föremålet får en tydlig koppling till vad ni inspirerats av.

Innehåll

Ni skall tillverka en produkt i valfritt material där ni inspireras av någon eller någonting. Det kan t.ex. vara en konstnär, byggnad, bilmodell, film eller ett föremål. Produkten skall ha en tydlig koppling till er inspirationskälla. Man kan också vända på uppgiften och fundera på vad man behöver eller vill göra och föremålet får en tydlig koppling till vad ni inspirerats av. Material man kan använda är exempelvis trä, metall, betong, plexiglas. I den här uppgiften trycker jag hårt på det sista kunskapskravet i matrisen: "Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer".

Ni skall:

  • Skriva en planering
  • Göra en skiss och ritning i två vyer
  • Tillverka en produkt med tydlig koppling till inspirationskällan
  • Skriva en utvärdering

Matriser

Matris Slöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du har ännu inte nått målet att...
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt med PRECISION.
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: