Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2016-11-21 13:43 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Kroppen och våra sinnen
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Hur kan vi uppfatta smaker, ljud, ljus, känsel och olika dofter?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att göra undersökningar som handlar om våra sinnen.

 

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.
 • sinneskalender

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma om du 

 • känner till och kan återberätta om kroppens sinnen och hur vi använder dessa sinnen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: