👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PILEN

Skapad 2016-11-21 16:10 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
PILEN, ett material i svenska, som utvecklar språklig medvetenhet samt språkriktighet och därmed förmågan att tala, läsa och skriva.
Grundskola 3 – 6 Svenska
I arbetet med Pilen-materialet får du utveckla din språkliga medvetenhet på olika plan och därmed din förmåga att tala, läsa och skriva. Du kommer att arbeta med språket på olika sätt, tex genom arbetsblad, laborativa övningar, lyssningsövningar och datorprogram.

Innehåll

Pilen - svenska

Vad?

Du kommer att arbeta med Pilen-materialet. Här får du utveckla din språkliga medvetenhet på olika plan och därmed din förmåga att tala, läsa och skriva. Du kommer att arbeta med språket på olika sätt, tex arbetsblad, laborativa övningar, lyssningsövningar och datorprogram.

 • du kommer att öva på ljudlära: rim, vokaler, alfabetet, stavning, betoning.
 • du kommer att öva på ordbildning: sammansättning, samhörighet, avledning.
 • du kommer att öva på böjning: stam, ändelser, ordklasser.
 • du kommer att öva på innehåll: homofon/graf, ordkunskap, synonym, motsats.
 • du kommer att öva på satslära: fraser, satser, meningar, skrivregler.
 • du kommer att öva på kommunikation: målande språk, språkbruk och genre

 

Hur?

Arbetet med Pilen innehåller olika typer av material för att aktivera flera sinnen.
Du kommer att få arbeta med olika spel, laborationer och arbetsblad samt övningar på datorn.
Du kommer även få samtala med andra för att utveckla din språkliga medvetenheten.
En del övningar utförs enskilt, andra i par eller grupp.
Du kommer att få arbeta på din egen nivå utifrån en planering.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor utifrån det arbete du gör på lektionstid, de stegplacerare (diagnoser) du gör samt din övriga muntliga och skriftliga produktion. Dina förmåga att tala, läsa och skriva dokumenteras i matrisen för "Nya språket lyfter".

 

Varför?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6