Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATSITUATIONEN

Skapad 2016-11-21 16:13 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utveckla barnens förmåga till samspel och träna barnens kommunikativa och språkliga förmåga och att får möjlighet till att vara delaktiga. Att barnen får uppleva måltiderna så trivsamt som möjligt.

Innehåll

Strävansmål:

 • att utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • att stimulera språkutveckling 
 • att vänta  på sin tur
 • att kommunicera med varandra
 • att lyssna på varandra

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • Varje barn ska utveckla förmågan att förstå vikten att äta i lugn oro.
 • Varje barn ska utveckla förmågan att klara sig själv.
 • Varje barn ska utveckla förmågan att skicka vidare maten till kompisen.
 • Varje barn  ska utveckla förmågan att  uppskatta mängden mat dem ska äta.
 • Varje barn ska utveckla förmågan att kunna samtala med varandra.
 • Varje barn ska utveckla förmågan att kunna ta ansvar och duka efter sig.

Vem/vilka

 • Hela avdelningen
 • 16barn och 4 pedagoger
 • Vi sitter vid 3 bord
 • Vid två bord sitter en pedagog med 5 barn
 • Vid ett bord sitter två pedagoger med sex  barn.
 • Alla har fasta platser barn och pedagoger.

 

Förberedelse:

Varje  dag en pedagogen tillsammans med två barn är dukvärd, dukar fram bestick,  tallrikar,glas samt maten på bordet.

Aktiviteter:

 • Dukvärderna tillsammans med pedagogen presenterar maten på slutet av lunch samlingen och berättar vilken bord ska gå och sätta sig
 • Börjar med mat sången innan vi säger varsågod
 • Vi är tydliga med vem som ska börja lägga upp maten först
 • Pedagogerna kommunicerar med barnen och ser till att alla kommer till tals.
 • Alla dukar av sina ägna tallrikar glas och bestick.

Efterarbete:

Vi  reflekterar  kring matsituationen och hur det funkar och  om några ändringar bör göras. Barnen får tar del av varje eventuell förändring som sker. Utvärderar matsituationen en gång om månaden eller oftare om behovet uppstår.

 Uppföljning: 
2/3-2017
Vi har reflekterat över vår matsituation och konstaterar att det fungerar väl. Barnen erbjuds ett lugn miljö när dem äter
tack vare bordsindelning och lugnet från oss pedagoger. Det uppstår inga onödiga konflikter  vi har möjlighet att se alla barn och ge alla barn möjlighet att komma till tas.Vi fortsätter med samma metoder kring vårt arbete med matsituationerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: