Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2016-11-21 16:15 i Björklinge skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med hinduism och buddhism samt repetera de grundläggande dragen inom judendom, kristendom och islam. Du kommer att jämföra likheter och skillnader mellan religioner och du kommer att ta del av vad religion kan betyda för olika människor.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna jämföra de fem världsreligionerna utifrån exempelvis heliga rum och levnadsregler. Du ska kunna beskriva och förklara likheter och skillnader mellan religionerna.

Du ska kunna berätta om hur människor utövar sin religion. Vilka handlingar utför man?

Du ska kunna söka fakta om religion i olika källor

Du ska kunna berätta och förklara vad religion kan ha för betydelse för människor

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att lyssna till när din lärare läser och berättar.

Du kommer att lyssna till och läsa texter i läroboken och i andra böcker.

Du kommer att titta på film.

Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter utifrån vad du läser och hör, enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att bli bedömd löpande under arbetets gång.

Du kommer att bli bedömd kring vilka faktakunskaper du har samt din förmåga att jämföra religioner utifrån specifika frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: