👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2016-11-22 08:33 i Gåvsta skola Uppsala
Tema Nature/crime i Good Stuff
Grundskola 5 Engelska
Tema Nature/crime

Innehåll

Tid: vecka 47-51

 

Konkreta mål

 Du lär dig att:

 • berätta vad som hände (jumped, stayed, wanted…)
 • svara (Yes, I did. / No, I didn’t.)
 • några stavningsregler för flertal (cars, buses, lorries)
 • tidsuttryck (in the evening, last winter)
 •  

Arbetssätt/undervisning

 För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Nature/Crime).
 • läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser).
 • se på film/serie, spela spel och leka lekar.
 • sjunga sånger och läsa rim och ramsor.

 

Tillämpning

 Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och skriftliga läxförhör.
 • muntligt prov.
 • prov i hörförståelse.
 • prov i läsförståelse.

Matriser

En
Engelska åk 5

Kunskapskrav

Godtagbar
God
Utvecklad
Förstå texters budskap
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå talad engelska
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.