Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Nåntunaskolan, ämne, område, årskurs

Skapad 2016-11-22 14:28 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 5 Matematik
(Beskriv området för eleven med en intresseväckande rubrik samt text. Här kan också de stora frågorna läggas till.)

Innehåll

(Obs!! Först måste du byta till rätt årskurs och rätt ämne. Detta gör du under rubriken "Om planering" här ovanför.)

Så här kommer vi att arbeta.

(här beskriver du hur eleverna kommer att jobba med området. Det är viktigt att tänka på att vi här skriver till eleverna, vårdnadshavare och oss själva så vi förklarar om det behövs.)

Så här kommer arbete att bedömas.

(här beskriver du hur eleverna kommer att bedömas i arbetet med området. Det är viktigt att tänka på att vi här skriver till eleverna, vårdnadshavare och oss själva så vi förklarar om det behövs.)

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

  • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
  • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
  • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
  • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
  • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

(här kan det stå en förklaring för hur ni kommer att arbeta med de fem förmågorna specifikt under detta område. Vissa förmågor mer och andra mindre. Det kommer att finnas en kort förklaring till varje förmåga för att elever och vårdnadshavare ska veta vad som menas med just den förmågan)

 

(Syfte, Centralt innehåll, Kunskapskrav)

(För att få in syfte, centralt innehåll och kunskapskrav går du ner till till Lägg till och klickar på knappen läroplan. Där kan du då lägga till de delar i läroplanen som du finner relevant för ditt område. Detta kommer då att läggas till här nedanför)

 

(Nedanför finns det också en matris startad om du känner att du vill ha det kopplat till ditt arbete, om du inte vill ha det så tryck på krysset i högerkant.)

Matriser

Ma
LPP Nåntunaskolan mall (här skriver du in områdets namn)

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt

Ma
Självskattning elev

Ledsen gubbe
Osäker gubbe
Glad gubbe
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: