Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilpåse, Årskurs 4

Skapad 2016-11-22 15:22 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 Slöjd
Sömnad av textilslöjds påse med broderade initialer och broderat namn med symaskinen.

Innehåll

 

Eleven ska efter genomfört arbetsområde:

 •  Ha kunskap om fyra olika broderistygn och provat på flera av dem.
 •  Följa en arbetsinstruktion med hjälp av läraren.
 •  Veta vad kort- och långsida samt rät- och avigsida är på tyget.
 •  Sy rakt efter stygnplåten och pressarfoten.
 •  Tvärnåla tyget med knappnålar.

 

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet Ha kunskap om fyra olika broderistygn och provat på flera av dem. Repeterat grunderna för symaskinen samt bygger på med nya kunskaper. Eleverna repeterar begrepp som sömsmån, rät och avigsida, kort- och långsida på tyget och kunna tvär nåla tyget med knappnålar. I detta arbete ingår även en arbetsinstruktion som eleverna arbetar efter. Efter varje lektionspass ska eleven skriva dagbok. Dagboken ger eleven möjlighet att reflektera över sitt arbete och sin arbetsinsats. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och/eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. slöjden är en tillåtande miljö för tillåtande lösningar, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.

 
Tillämpning
Hur eleven skall få visa sina förmågor Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.
 
Bedömning
Kunskapskrav från LGR11 Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till
 • elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen.
 • Vi bedömer, förutom förmågorna som beskrivits ovan, dessutom elevens förmåga att
 • följa instruktioner, muntligt som skriftligt,
 • förmåga att lösa problem,
 • reflektera kring sitt arbete,
 • Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.
 
 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: