Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi år 7

Skapad 2016-11-22 15:35 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Stjärnorna och universum har alltid fascinerat människor. I det här arbetsområdet ska du få sätta dig in i olika världsbilder som människan har haft och lära dig om universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • Göra ett litet fördjupningsarbete om någon himlakropp eller fenomen i universum och redovisa detta muntligt.
 • Beskriva olika världsbilder man haft genom historien och kunna beskriva något om bl.a. Galileo Galileis upptäckter och hur de har format vår världsbild.
 • Beskriva teorin om universums uppkomst och berätta om hur universum har utvecklats. I din beskrivning ska följande finnas med: Big bang, elektroner, atomkärnor, grundämnen, stjärnor, kärnreaktioner, gravitation, galaxer, supernovor.
 • Beskriva och förklara hur universum är uppbyggt med himlakroppar, solsystem, galaxer samt beskriva hur de rör sig och vilka avstånd det är mellan dem.

 

UNDERVISNINGEN

 • Genomgångar
 • Elevernas egna frågor
 • Arbeta med frågor
 • Fördjupningsarbete om någon himlakropp eller något fenomen i universum - Power Point/plansch och muntlig redovisning
 • Skriftlig uppgift  – Världsbildens förändring
 • Skriftlig uppgift  - Beskriv universums uppkomst och utveckling
 • Laborationer/Försök
 • Film

Hur du ska få visa vad du lärt dig

 • Power Point/plansch och muntlig redovisning av fördjupningsarbetet
 • Skriftlig uppgift 1, tidslinje – Världsbildens förändring
 • Skriftlig uppgift 2 - Beskriva universums uppkomst och utveckling
 • Laborationer/Försök/Diskussioner

Uppgifter

 • Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad

Matriser

Fy
Astronomi år 7

Bedömning Astronomi
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beskriva och förklara natur-vetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: