Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-11-22 15:42 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Nu ska vi titta närmre på hur vi ser ut på såväl insidan som utsidan.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop i människokroppen.
 • veta vad de viktigaste kroppsdelarna och organen heter
 • veta vad några av kroppens organ har för uppgift
 • känna till hur kroppen ser ut inuti och utanpå
 • veta vad som gör att du och din kropp mår bra
 • illustrera egna faktatexter
 • förstå det du läser och kunna skriva och presentera egna faktatexter
 • kunna förstå vikten av ett hälsosamt liv.
 • kunna ställa en hypotes, pröva den genom att göra experiment/undersökningar och dra en slutsats.
 • kunna läsa enkla faktatexter om ämnet.
 • träna förmågan att rita en människa proportionerligt.

 

 Så här ska vi arbeta...

Vi ska:

 • se filmer
 • göra enkla experiment, tester och undersökningar
 • läsa och diskutera faktatexter
 • söka fakta och träna att läsa källkritiskt
 • dokumentera dina kunskaper såväl muntligt som skriftligt
 • rita och måla olika delar av människokroppen
 • samtala om vikten av att röra på sig och att äta nyttigt
 • göra studiebesök eller ta emot besök av någon som arbetar med människor och deras hälsa
 • arbeta enskilt och/eller i grupp
 • redovisa för varandra
 • träna att ge varandra feedback, "two stars and a wish"
 • avsluta med en kahoot
 

Viktiga ord och begrepp

 • hälsa
 • kost
 • motion
 • puls
 • hud
 • kroppsdelar
 • skelett
 • muskler
 • matsmältning
 • sinnen

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

- kan delge dina tankar och kunskaper om kropp och hälsa samt lyssna på och ta del av andras

- beskriver dina experiment och hypoteser, samt drar slutsatser

- kan berätta om kroppens olika delar

- dokumenterar såväl skriftligt som muntligt om viktiga organ och deras uppgifter

- kan redogöra för hur kost och motion påverkar din hälsa

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: