Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter, legender, fabler, sagor och sägner

Skapad 2016-11-23 05:59 i Västra skolan Falun
Skriva berättande text enligt skrivprocessen.
Grundskola 7 Svenska
Du kommer att lära dig om de olika texttyperna myter, legender, fabler, sagor och sägner. Du kommer att få öva på att läsa och sammanfatta texter samt träna dig i att skriva berättande texter enligt skrivprocessens modell. Vi kommer att träna på skrivregler och vad man ska tänka på för att skriva bra texter.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Läsa och analysera skönlitteratur

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, mottagare och sammanhang
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (...)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Några skönliterärt betydelsefulla författare (...)

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna skriva berättande texter, fabel och saga enligt genrens uppbyggnad

 • kunna skriva så att läsaren tydligt förstår innehållet

 • kunna skriva enligt de regler som finns i skriftspråket

 • kunna göra en text levande med gestaltningar och beskrivningar

 • kunna ge och ta emot respons

 • kunna bearbeta din text

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar och lära dig vad som kännetecknar de olika texttyperna myt, legend, fabel, saga och sägen.

 • göra övningar om hur man skriver bra texter samt skrivregler

 • skriva berättande texter (fabel och saga) efter modellen skrivprocessen

 • läsa myter och sagor och återberätta
 • ge respons
 • ta emot respons
 • skriva ett referat

 

 

Redovisning

 

 • inlämning av en egenhändigt skrivna berättelser (fabel och saga)

 • inlämning av referat
 • kamratrespons

 

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att skriva berättande text

 • din förmåga att beskriva och bygga upp en text

Matriser

Sv
Svenska: Skrivarskola - skrivprocessen åk 7

Svenska: Skrivarskola - skrivprocessen åk 7

Kunskapskraven Lgr11
Område att utveckla
>
>>
>>>
din förmåga att skriva berättande text
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
din förmåga att beskriva och bygga upp en text
De berättande texterna eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad.
enkla enkel
utvecklade relativt komplex
välutvecklade komplex
din förmåga att ge omdömen till andra och utifrån respons kunna bearbeta din text
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: