Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i engelska 2016/2017

Skapad 2016-11-23 09:07 i Da Vinciskolan Ale
Vecka 48: Delprov A - tala Tisdag 15/3 - Delprov B - läsa Torsdag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Engelska
Syfte med de nationella proven: På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till -att konkretisera kurs- och ämnesplanerna -en ökad måluppfyllelse för eleverna Beskrivning av delproven Delprov A: tala (Muntlig uppgift; enskilt presentera, leda diskussion, delta i diskussioner, vecka 46) Delprov B1+B2: läsa + lyssna (Textläsning samt uppgiftsläsning, hörförståelse tisdagen 25 april 2017 ) Delprov C: skriva (Skrivuppgift - torsdagen 27 april 2017)

Innehåll

Matriser

En
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa + Lyssna
Skriva
Lyssna
Helhetsbedömning - sammantaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: