Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabbans pedagogiska planering ht-16

Skapad 2016-11-23 11:18 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Barnen tycker det är väldigt roligt att sjunga sången " jag hamrar och spikar" och att bygga med stora kuddar, det vill vi spinna vidare på.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vid samling kommer vi ta in olika material och fråga barnen vad kan vi bygga av det här. Barnen bygger med olika material tex, kuddar, duplo, klossar.

Observerar och tar kort på olika byggen som barnen konstruerat. vi tittar på dom tillsammans för att få inspiration för ett gemensamt bygge.

.

Mål

Normer och värden:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

Utveckling och lärande:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Barns inflytande:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Normer och värden: Vi vill att barnen respekterar varandras konstruktioner och att lära sig att samarbeta.

Utveckling och lärande: Vi vill öka barnens kreativitet, dvs. förmågan att skapa något helt nytt, hitta nya idéer och lösningar.

Barns inflytande: Genom att visa barnen olika konstruktioner som vi har fotograferat kan barnen göra ett val.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi går vidare genom att dela gruppen i mindre grupper och bygger tillsammans med olika material som tex klossar, kapplastavar , duplo. För att väcka nya ideer på hur man kan bygga.

Vi fotograferar för att sätta upp i hallen och lägga ut på deras lärloggar. Så vi och vårdnadshavarna kan återkoppla tillsammans med barnen.

Uppföljning

Vi valde att titta på bilderna tillsammans på storbild istället för att sätta upp dom i hallen för att vi skulle kunna reflektera och bli inspirerade av olika byggen.

Vi trodde att barnen ville bygga något stort tillsammans men istället valde dom att bygga varsin konstruktion med mjölkpaketen. Dom flesta av barnen visste precis vad dom ville bygga.Utvärdering

Vi upplever att det har varit ett bra sätt att väcka barnens intresse för bygg och konstruktion. När vi delat upp i smågrupper har vi sett att barnen hittat nya kompisar. Några av barnen som inte vågat samspela har blivit stärkta och blommat ut.

Vi har dokumenterat genom att fotografera och  anteckna vad barnen sagt som vi lagt ut i lärloggarna.

Barnens konstruktioner blir en utställning i glasskåpet i korridoren.

.

Analys och utveckling

Vi har upplevt att barnen har tyckt  det har varit roligt och spännande att bygga. Dom har upptäckt nya material att bygga med.

Barnen har lärt av varandra genom att iakta och göra efter.

Vi visade upp olika byggen och byggde tillsammans. Vi avslutade med att göra en egen konstruktion med ett mjölkpaket.

Vid nästa projekt kommer vi att filma barnen så att dom lättare kan se sitt lärande.Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: