Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2016-11-23 13:47 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Har du någon favoritsaga? Om svaret är ja är du inte ensam! Genom alla tider har sagor berättats i många olika situationer och sammanhang. Vi kommer under en period att arbeta med sagor på olika sätt - vi lär oss om sagans historia, vi läser och vi skriver sagor.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömning i skriva sagor

1 Detta behöver utvecklas.
2 Detta är en okej nivå, men kan utvecklas.
3 Denna nivå är bra.
4 Denna nivå är utvecklad.

Innehåll

Sagodrag
Typiska sagodrag saknas helt eller är mycket bristande.
Försök till att följa sagans typiska uppbyggda finns men dessa kan behöva bearbetas och utvecklas.
Sagans typiska drag följs i hög eller mycket hög utsträckning.
Väl utvecklade inslag av sagodrag i texten.

Struktur

Röd tråd
Sagan har bristande struktur som gör att det är svårt att förstå den.
Sagan är i huvudsak sam­manhängande och begriplig.
Sagan är sammanhängande och begriplig i hög eller mycket hög utsträckning.
Väl utvecklad struktur som lyfter texten.
Textbindning
Textbindning saknas eller är bristande.
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är varierad och fungerar bra.
Texten har en varierad och väl fungerande textbindning.
Styckeindelning
Sagan saknar eller har mycket bristande styckeindelning.
Försök till styckeindelning finns, men den behöver utvecklas.
Styckeindelningen fungerar väl.
Styckeindelningen ger ett genomtänkt intryck och den höjer sagans helhetsintryck.
Inledning
Sagan saknar eller har en bristande inledning.
Sagans inledning fungerar.
Sagans inledning fungerar väl eller mycket väl.
Inledningen väcker läsarens intresse och lockar till vidare läsning.
Avslutning
Sagan saknar eller har bristande avslutning.
Sagans avslutning fungerar.
Sagans avslutning fungerar väl eller mycket väl.
Sagans avslutning är genomtänkt och lyfter hela berättelsen.

Språk, stil & skrivregler

Ordval
Ordförrådet räcker inte riktigt till för att bygga upp en berättelse.
Ordvalet är enkelt.
Varierat och utbyggt eller fint försök till varierat och utbyggt ordval.
Varierat och väl utbyggt ordval med träffsäkra uttryck.
Skiljetecken
Skiljetecken används inte på korrekt sätt.
Skiljetecken används på ett fungerande sätt.
Skiljetecken används på ett helt eller delvis korrekt sätt.
Skiljetecken används på ett korrekt och säkert sätt och lyfter texten.
Dialog
Återgivandet av dialog är felaktigt.
Det finns vissa brister i hur dialog återges, men det fungerar.
Dialog återges på ett bra sätt.
Dialog återges på ett fullt utvecklat sätt och dialogerna berikar sagan.
Stor bokstav
Grundläggande felanvändning av stor och liten bokstav, t.ex. att meningar inleds med liten istället för stor bokstav.
Stor och liten bokstav används något felaktigt men stör inte förståelsen av det skrivna.
Användandet av stor och liten bokstav behärskas relativt väl.
Användandet av stor och liten bokstav är helt eller i princip felfritt.
Stavning
Stavningen är bristande och förstör flytet av läsningen och/eller försvårar förståelsen.
Stavningen har vissa brister men hindrar inte förståelsen.
Stavningen är bra.
Stavningen är helt eller nästan helt korrekt.
Särskrivning
Orden särskrivs i princip hela tiden.
Många ord särskrivs.
Särskrivning förekommer sällan.
Reglerna för särskrivning behärskas väl.
de - dem
De & dem används konsekvent på felaktigt sätt.
De & dem används ibland på ett felaktigt sätt.
De & dem används för det mesta på ett korrekt sätt.
De & dem används helt korrekt.

Helhetsbedömning

Här får du en helhetsbedömning på din saga i form av betyg.
Betyg
F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: