Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Barnkonventionen årskurs 6

Skapad 2016-11-24 08:18 i Östergårdsskolan Halmstad
Planering Barnkonventionen årskurs
Grundskola 6 Samhällskunskap
Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FN:s generlförsamling konventionen om barnets rättigheter och för första gången har barnen fått en konvention som bevakar deras självklara rättigheter. Nästan alla länder har skrivit under Barnkonventionen. Denna slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 är har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand.

Innehåll

¤ TID: Vecka 2-7.

¤ MÅL: Att du ska kunna besvara DEN STORA FRÅGAN som är:

Vad är innebörden av FN:s barnkonvention och vad innebär den för barn i olika delar av världen?

 ¤ SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

 - Presentation av arbetsområdet.

- Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala

  begrepp (sid.6).     

- Film, kort PP FN:s organisation och Barnkonventionen.

- Övningsuppgift – gruppvis presentation och rangordning av Barnkonventionens olika artiklar (sid.7).

- SO/SV Övningsuppgift – gruppvis dramatisering av Barnkonventionens artiklar (sid.8).

-  Värderingsövning kring analfabetism (sid.9).

- Tvillingslotteriet – vi träffas i datasalen för att slumpa fram en tvillingidentitet till alla i klassen.  

   Dessutom får du söka och skriva ut material till bedömningsuppgiften.

- SO/SV - enskild, skriftlig bedömningsuppgift Tvillinglotteriet (sid.10-11).

 - Övningsuppgift enligt EPA – Flyktingbarn (sid.12).

 - Quiz om Barnkonventionen.

 ¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

Enskild skriftlig uppgift där du ska reflektera över Barnkonventionen och vad den innebär för barn i olika delar av världen. Uppgiften samt bedömningsmatrisen där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för olika nivåer finns bifogad nedan.

Utöver bedömningsuppgiften bedöms givetvis också dina insatser, d.v.s. de förmågor du visar på lektionerna. Dock endast om de är till din fördel. Man måste våga misslyckas för att lyckas

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1 - enskild skriftlig uppgift om FN:S Barnkonventionen

Matriser

Sh
Bedömningsmatris kopplad till enskild skriftlig uppgift om FN:S Barnkonvention

Bedömningsmatris Barnkonventionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om Barnkonventionen genom att kunna ge något exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du visar att du har goda kunskaper om Barnkonventionen genom att kunna ge några exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om Barnkonventionen genom att kunna flera exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om Barnkonventionen och vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om Barnkonventionen och vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om Barnkonventionen och vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: