Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makramé teknik årskurs 6

Skapad 2016-11-24 14:43 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 6 Slöjd
Eleven ska efter genomfört arbetsområde: • Får knyta minst tre olika makramé snoddar, eller ett vänskapsband och en makrame´ snodd. • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. • Dokumentera arbetsprocessen i ord och bild i veckoanteckningen.

Innehåll

Kunskapskrav som kommer att bedömas
Hur väl eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Hur väl eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Hur väl eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Hur väl eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och resonemang om symboler, färg, form och material.
 
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att: Eleverna får titta på olika makramé snoddar, och vänskapsband. Får information om olika material som kan användas i tekniken. Får prova på hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. Efter varje lektionspass ska eleven skriva dagbok. Dagboken ger eleven möjlighet att reflektera över sitt arbete och sin arbetsinsats. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och/eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. slöjden är en tillåtande miljö för detta, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: