Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibelberättelser

Skapad 2016-11-24 15:57 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad handlar bibeln egentligen om? Lite av det ska vi ta reda på. Vi börjar med den första delen av bibeln som kallas Gamla testamentet. Dessa berättelser och personer finns även i de judiska skrifterna och till viss del nämns några även i Koranen.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att:

 • Lyssna på bibelberättelser som berättas eller läses
 • Läsa avsnitt själva och i grupp
 • Diskutera och samtala om innehållet i helklass och i små grupper
 • Spela upp korta draman om berättelser ur bibeln
 • Återberätta bibelberättelser muntligt och med hjälp av bild och  text
 • Diskutera hur dessa berättelser i bibeln historiskt har påverkat människor, lagar och moral 

Målet är att eleverna ska få kännedom om några välkända berättelser i bibeln och kunna återberätta några av dem.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp

Dessa förmågor kommer eleverna att använda och träna i samband med hela arbetet, För att återge berättelser behöver man först granska information, se och förstå budskap och centrala begrepp, välja strategier för att komma ihåg och återge och använda de centrala begrepp och ord som behövs för att återge innehållet. Genom diskussioner kan vi analysera och värdera innehållet och prata om vilka konsekvenser det fått i olika samhällen, till exempel Sverige.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Kristendom och Judendom

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Du återberättar delar av innehållet i bibelberättelser.
 • SO   3
Du kan med hjälp av stöd från en vuxen återge delar av innehållet i bibelberättelser.
Du kan på egen hand återge sammanhängande delar av bibelberättelser.
Du kan med god säkerhet återge hela bibelberättelser så att andra förstår hur händelserna hänger ihop
Ny aspekt
Du kan berätta en berättelse med tydlig början, innehåll och slut.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av stödfrågor berätta en berättelse med början, innehåll och avslut.
Du kan på egen hand berätta en berättelse med början, innehåll och avslut.
Du kan på egen hand, med inlevelse, tydlig struktur samt betydelsefulla detaljer, berätta en berättelse med början, innehåll och avslut.
Ny aspekt
Du kan berätta om var du kan gå för att utöva religion i närområdet.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen nämna något ställe i närheten där man kan utöva religion.
Du kan ge exempel på vilka ställen och vilken religion som finns i närområdet.
Du kan ge flera exempel på ställen i vår stad där religion utövas, samt vilken religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: