Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division, addition och subtraktion

Skapad 2016-11-24 18:03 i Spekerödskolan Stenungsund
Vi arbetar med multiplikation och division. Vi övar på att kunna se sambandet mellan dessa och även sambandet mellan upprepad addition - multiplikation.
Grundskola 3 Matematik
Vt 2017 v. 2-23 Vi arbetar med de fyra räknesätten.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med öppna uppgifter
 • använda metoder för att göra beräkningar
 • lösa och formulera problem
 • arbeta såväl enskilt som tillsammans med en kamrat
 • du lyssnar och är aktiv under genomgångar
 • jobba i MA-boken och fristående uppgifter

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • förstår tallinjer med hopp från multiplikationstabellerna både ökande och minskande 
 • använder samband mellan addition och multiplikation
 • använder samband mellan multiplikation och division
 • förstår och kan lösa matematiska problem i text
 • kan visa hur du löst en uppgift, med både symboler, text och bild
 • använder dig av det räknesättet som är lämpat för uppgiften
 • använder dig av likhetstecknet på rätt sätt
 • förstå att 3x2=6 är samma som 2x3=6 (kommunativa lagen)
 • förstå enkla matematiska begrepp (dubbel, hälften, styck, varje m.m.)
 • känna igen termerna för multiplikation faktor x faktor = produkt samt termerna för division täljare/nämnare = kvot
 • känna igen termerna för addition term + term = summa samt termerna för subtraktion term-term= differens (skillnad).

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: