Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig produktion engelska åk 6

Skapad 2016-11-24 21:56 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 6 Engelska
Under några veckor kommer vi att träna på att skriva texter på engelska.

Innehåll

 

Skrivuppgift engelska åk 6

Introduktion: ni kommer att få skriva om sånger, enskilt eller i par. Ni tränar då på att skriva vad ni tycker och tänker, samt att utveckla, ge exempel  och förklara. Min tanke är att det här blir en uppvärmning inför det större skrivtemat som är en träning inför de nationella proven. 

 

Lektion 1 - Vi börjar skriva en kort uppsats i klassrummet och tittar på matrisen.

                 Ämne: A place I like (se separat papper med instruktioner).

 

Lektion 2  – Vi fortsätter skriva. I den takt man blir färdig får man respons av mig utifrån matrisen. Jag kommer att berätta vad du behöver tänka på grammatiskt, vad du kan utveckla i texten och vilka vanligt förekommande ord du behöver träna på att stava.

 

Lektion 3  – Vi skriver en kort uppsats i klassrummet och bli färdiga den lektionen. Tänk på den respons du fick från den första texten du skrev.

Den här sista skriftliga uppgiften kommer att vara en del av min bedömning.

 

Lektion 4 : Den som var frånvarande på föregående lektion skriver vid det här tillfället.

 

Lycka till!

                

 

                                     

 

Matriser

En
Skriftlig kommunikation åk 6 Engelska

Skriftlig förmåga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättar om sig själv, sitt liv och sin vardag. Gör skriftliga presentationer, beskrivningar, berättelser. Skriver brev.
Uttrycker sig mycket kortfattat.
Uttrycker sig enkelt och begripligt, i kortfattad form.
Uttrycker sig enkelt, tydligt och till viss del utvecklat.
Uttrycker sig utvecklat och tydligt. Gör förklaringar och beskrivningar anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ordförråd
Kan med stöd av en pedagog använda ett enkelt ordförråd.
Använder ett enkelt ordval och enkla fraser.
Använder ett varierat ordval och enkla fraser.
Använder ett mycket varierat ordval och utvecklade fraser.
Använder sig av olika strategier för att lösa problem och svårigheter.
Använder ibland svenska ord eller saknar strategier för förmedla vad hen vill.
Använder någon strategi t.ex. en enkel omskrivning.
Använder några strategier.
Använder olika strategier t.ex. omskrivningareller förklaringar

Språkriktighet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Grammatisk säkerhet (t.ex. verbformer).
Är osäker på grundläggande grammatik vilket visar sig i texten.
Börjar få viss säkerhet vad gäller grundläggande grammatik t ex pronomen samt verbformer i presens och regelbunden preteritum.
Är säker på gäller grundläggande grammatik t ex pronomen samt verbformer i presens och regelbunden preteritum.
Visar säkerhet på grundläggande grammatik och gör få fel på t ex pronomen, verbformer i presens samt regelbunden och oregelbunden preteritum.
Stavning
Osäker på stavning.
Stavar vanligt förekommande ord med viss säkerhet. De stavfel som görs stör inte förståelsen.
Stavar relativt väl och har ett fåtal stavfel som inte stör förståelsen.
Behärskar stavning väl och har inga eller ett fåtal stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: