Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack - skrivrummet

Skapad 2016-11-25 09:05 i Östervåla skola F-6 Heby
Skrivträning och genrepedagogik.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Här får du nu med hjälp av olika och väldigt varierande uppgifter lära dig hur man skriver och hur man använder bilder till olika texter. Du får även tips på andra smarta knep för att din text ska bli riktigt proffsig.

Innehåll

 Undervisning: vad, hur, varför?

 Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • strategier för att skriva olika typer av texter och med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, 
 • skapande av texter där ord och bild samspelar,
 • olika sätt att bearbeta  egna texter till innehåll och form,
 • hur man ger och tar emot respons på texter,
 • handstil, samt att skriva, disponera och redigera texter för hand,
 • språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsform och ordklasser,
 • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord,
 • hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse,
 • beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande texter
 • texters innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag,
 • språkliga strategier för att minnas och lära,
 • skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte. 

Hur?

Vi kommer att:

 •  arbeta med olika texter genom cirkelmodellen,

Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
- Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
- Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
- Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Steg 2.
- Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

 • skriva faktatexter,
 • skriva instruerande texter,
 • skriva argumenterande texter, 
 • skriva berättande texter,
 • skriva förklarande texter,
 • skriva återberättande texter,
 • skriva brev till våra nya brevvänner i Heby skola klass 5,
 • ta hjälp av läromedlet Zick Zack skrivrummet. 

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 •  att skriva olika slags texter med innehåll, dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och du varierar ditt språk,
 • att använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken,
 • skriva berättande texter med beskrivningar och handling,
 • att använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande,
 • att ge omdömen om innehållet i texter, du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen.

Slutuppgift

I det sista steget i cirkelmodellen (fas 4) kommer varje elev att skriva en egen individuell text. Denna text kommer du att få visa genom att den sätts upp på väggen i klassrummet samt att den läggs ut på Unikum för bedömning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: