Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Budbärare

Skapad 2016-11-25 09:36 i Hällingsjö skola Härryda
En pedagogisk planering för arbetsområdet broderi.
Grundskola 3 Slöjd
Vi startar igång med färg. Vad signalerar olika färger? Vilka känslor får du av de olika färgerna? Vi pratar om och tittar på olika känslouttryck och kopplar dem till färgerna. Vi lär oss om olika sågar. Vilken såg sågar rakt? Hur håller man sågen? Hur spänner man fast träbiten när man sågar? Du får testa och undersöka sågarna samtidigt som du väljer och sågar ut dina delar till din budbärare. Du fortsätter arbetet med dina träbitar genom att raspa, fila och slipa dem. Under tiden ger du din budbärare ett namn och ett budskap. Budskapet ska vara något som är viktigt för dig i ditt liv. Du får måla din budbärare i en färg som passar bra ihop med den känsla som du vill förmedla med budskapet.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Träslöjd

 

Elevgrupp

Klass 3

 

Tid/tidsperiod

Vårterminen 2018

 

 

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

* uttrycka en känsla som du får av en färg

* såga med olika sågar och kunna namnet på dem

* raspa, fila och slipa en träbit och kunna namnet på verktygen/redskapen

* skapa ett uttryck i materialet trä och förmedla ett för dig viktigt budskap

* måla med färg och göra rent penseln

* känna till regler och hur man beter sig i en slöjdsal

* kunna lyssna till och ta till sig muntliga instruktioner

 

Detta skall vi göra i skolan:

     

* Gå in i "färgrum" och känna hur en färg känns.

* Skriva känslor till varje färg i en färgcirkel.

* En budbärare i materialet trä.

* Lära oss använda olika verktyg/redskap på rätt sätt.

* Prata om regler och hur man beter sig i en slöjdsal.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

    

Vi kommer att kolla vad du lärt dig (bedöma) och det är viktigt att du visar vad du kan.


Du skall visa att du:

* kan koppla en känsla till en färg.

* kan använda olika verktyg/redskap på ett säkert sätt.

* kan skapa ett uttryck och förmedla ett budskap.

* kan lyssna på och ta till dig instruktioner.

* vet hur man beter sig i en slöjdsal.

* deltar och är aktiv på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: